Motosikletlerde Neden Dizel motor kullanılmıyor ?

Otomobiller marka ve modele bağlı olarak dizel veya benzinli motorlar kullanırlar. Peki benzer şekilde neden motosikletler dizel motor kullanmıyor ? Yada farklı bir deyişle dizel motorlar motosikletlerde kullanılabilir mi?

İşte dizel motorun motosikletlerde kullanılmama nedenleri

-Dizel motorlarda yüksek sıkıştırma oranı gerekir

-Yüksek sıkıştırmaysa büyük bir motor boyutu gerektirir.

-Dizel motorlar daha fazla  gürültü ve titreşim üretirler

– Ağır makineler için daha uygundur.

– Daha çok ısınırlar daha iyi yağlama ve daha iyi soğutma sistemleri gereklidir.

– Bakımı zor ve maliyeti daha yüksektir.

-Dizel motorlar daha fazla emisyon üretirler (atıl maddeler )

-Dizel Motor kullanırsa motosiklet daha ağır ve hantal bir hale gelir

-Motosikletin Üretim maliyeti artar.

 

Sanırım bu tanımlamalar yeterlidir. Ama yine aşağıda madde madde bu konuyu tartışmaya devam edeceğiz.

 

Yüksek sıkıştırma oranı

 

Benzinli motor ve dizel motor arasındaki sıkıştırma oranlarındaki fark, dizel motorun motosikletlerde neden kullanılmadığı açıklıyor.

 

Dizel motorlar her zaman 15:1’den başlayarak 23:1’e kadar daha yüksek bir sıkıştırma oranına sahiptir. Benzinli motorların sıkıştırma oranı 8:1 ila 12: 1 arasındadır.

 

Şimdi, sıkıştırma oranlarındaki bu farkın önemi nedir? Bundan önce, önce sıkıştırma oranının ne anlama geldiğini anlayalım.

4 zamanlı bir yanmalı motorda, piston strokunun altındayken yanma odasının hacmi (alt ölü Merkez) ile piston strokunun tepesindeyken yanma odasının hacmi (üst ölü Merkez) arasındaki oran.

 

Bu nedenle, daha yüksek bir sıkıştırma oranı daha büyük strok anlamına gelir. Piston, strokunun altındayken, strokunun en üstünde olduğunda büyük hacim farkı, yalnızca strok büyük olduğunda, yani pistonun alt ölü merkezden üst ölü merkeze uzun mesafe kat etmesi gerektiğinde mümkün olabilir.

Ve yüksek sıkıştırma oranının bu temeli, dizel motorların motosikletlerde veya scooterlarda neden kullanılamayacağı konusunda aşağıda belirtilen tüm geri kalan konulara dönüşen temel nedendir.

 

Büyük motor boyutu gerekliliği

 

Önceki bölümde tartışıldığı gibi, dizel motorlar benzinli motorlara kıyasla daha yüksek sıkıştırma oranına sahiptir.  Daha yüksek sıkıştırma oranı, yanma odasındaki piston için daha büyük strok anlamına gelir.

Ve daha büyük piston stroku daha uzun silindire dönüşür, bu da silindir bloğunun, silindir kafasının, biyel çubuğunun ve hatta pistonun kendisinin artan boyutlarına dönüşür.

Sonunda, bu kadar yüksek bir sıkıştırma oranı elde etmek için motorun genel boyutu büyük olacaktır. Kısacası, bir motorda yüksek sıkıştırma oranı büyük motor boyutu gerektirir.

Sonuç olarak, dizel motorlar benzinli motorlara kıyasla daha büyüktür.

Burada bitmiyor. Dizel motorlar büyük olduğundan, bunları motosiklette kullanmak istiyorsanız, motosiklet boyutu da büyük olacaktır. Dizel motor motosikletlere dahil edilmeye çalışılırsa karmaşıklık ve boyut otomatik olarak artacaktır.

 

Dizel motorlar büyük gürültü ve titreşim üretir

 

Yüksek sıkıştırmalı motorun bir başka yönü de yüksek gürültü ve titreşim üretmeleridir. Dizelmotorlar yüksek sıkıştırma oranlarına sahip olduğundan, motosikletlerde kullanılıyorsa, gürültü ve titreşim otomatik olarak büyük ve aşırı olacaktır.

Ancak motosikletler, bu kadar büyük gürültü ve titreşime dayanacak bant genişliğine sahip değildir. Bir motosikletin şasisi, bir dizel motorun titreşimine dayanacak kadar fazla güce sahip değildir.

Buna ek olarak, motosikletin sahip olduğu süspansiyon sistemi ile, dizel motordan gelen gürültü çok yüksek olacak ve bu nedenle motosiklet hem binici hem de yoldan geçenler için binmek için tamamen tatsız hale gelecektir.

Bu nedenle, bu kadar büyük gürültü ve titreşim üreten dizel motorlar motosikletlerde kullanım için kesinlikle uygun değildir. Gürültü ve titreşim çok tatsız olacaktır.

 

Dizel motorlar ağır makineler için daha uygundur

 

Dizel motor yanma sırasında çok yüksek tork üretir. Özellikle düşük devirlerde, daha düşük bir hızda çalışırken, üretilen tork bir motosiklet için çok yüksektir.

Böyle yüksek verimli bir motor mutlaka kötü bir şey olmasa da, içinde çok fazla ağır yük taşımadığı için bir motosiklette etkili bir şekilde kullanılmayacaktır. Dizel motorlar motosikletlerde kullanılırsa, üretilen aşırı tork kapasitesi boşa harcanacaktır.

Aksine, dizel motorların yüksek tork üretme kapasitesi ağır makinelerde etkili bir şekilde kullanılabilir. Bu makinelerde yük her zaman ağırdır ve dizel motor tarafından üretilen yüksek doğruluk son derece yararlı olacaktır.

Bu nedenle, güç jeneratörleri, inşaat ekipmanları, endüstriyel makineler ve hatta denizaltılar gibi ağır makinelerin çoğu, uygulamaları için dizel motorları kullanır.

Yani, başka bir deyişle, dizel motorlar – yüksek tork üretme kapasiteleri nedeniyle motosikletlerden ziyade ağır makinelere daha uygundur.

 

Dizel motorlar için daha iyi yağlama ve Soğutma Sistemi gereklidir

 

Benzinli motorlarda ve dizel motorlarda üretilen ısıyı karşılaştırırsanız, dizel motor her zaman benzinli motordan daha fazla ısı üretecektir.

Motor bileşenlerinden gelen ısıyı dağıtmak ve sorunsuz çalışmasını sağlamak için motosikletler yağlama ve soğutma sistemi gerektirir.

Bununla birlikte, dizel motorlar motosikletlerde kullanılıyorsa, üretilen ısı mevcut yağlama ve soğutma sistemi için çok yüksek olacaktır.  Isıyı dağıtmak ve motoru hızlı bir şekilde soğutmak için motosikletler daha iyi ve daha verimli bir soğutma ve yağlama sistemi gerektirecektir.

Bu, yine, sadece motosikletin büyüklüğüne ve karmaşıklığına katkıda bulunmayacak, aynı zamanda üretim maliyetini de artıracaktır.

Dizel motorun bir benzinli motor için kullanılan yağlama ve soğutma sistemi ile birlikte takılması durumunda, motor zaman içinde aşırı ısınır ve motosikletin performansını ve işlevselliğini etkiler.

 

Dizel motor bakımı zor ve maliyetli olacaktır

 

Dizel motorlar, benzinli motorlara kıyasla çok daha yüksek bir sıcaklık ve basınçta çalıştıklarından, bakımları zor ve maliyetli olacaktır.

Sadece bu değil, önceki bölümde tartışıldığı gibi, dizel motorlar motosikletlere monte edilirse, bisikletler mevcut sistemden daha iyi yağlama ve soğutma sistemleri gerektirecektir.

Yine, bu yükseltme ve bakımları buna göre zor ve maliyetli olacaktır.

Başka bir deyişle, dizel motorlar motosikletlere dahil edilirse, motosikletteki motor şu anda benzinli motorlarla sahip olduğumuzdan çok daha karmaşık, zor ve daha pahalı servis ve bakımlar gerektirecektir.

 

 Dizel motorlar daha fazla emisyon üretir

 

Dünya kirliliğe, küresel ısınmaya ve iklim değişikliğine karşı daha uyumlu ve duyarlı hale geldikçe, otomobillerden kaynaklanan emisyonlar daha fazla düzenleme ile daha fazla önem kazanıyordu.

Sonuç olarak, motosikletten gelen emisyonlar hava kirliliğini kontrol etmek için önemlidir ve düzenleyici kurumlar motosiklet motorlarından çıkan kirleticileri kontrol etmek için bunları her zaman kalibre edecektir.

 

Dizel motorlar, genel olarak, benzinli motorlardan daha fazla emisyon üretir. Dizel motorlardan kaynaklanan dört ana kirletici emisyonu-karbon monoksit-CO, hidrokarbonlar-HC, partikül madde-PM ve azot oksitler-Nox’dur.

 

STK Ulaştırma ve çevre raporuna göre,  dizel motorlardan kaynaklanan yaşam döngüsü emisyonları benzinli motorlardan çok daha yüksektir.

 

Dizelin daha yüksek iklim etkisi, dizel yakıtın daha enerji yoğun bir şekilde rafine edilmesinden ve daha ağır ve daha karmaşık motorların üretiminde daha fazla malzemeye ihtiyaç duyulmasından kaynaklanmaktadır.

 

Dizel motorlardan kaynaklanan bu kadar yüksek emisyonlar ve otomobil üretimine daha fazla düzenleme yapılması nedeniyle, dizel motorları motosikletlere dahil etmek mantıklı değildir.

 

Dizel motorlar kullanılıyorsa motosiklet ağır ve hantal hale gelir

 

Bu, dizel motorların motosikletlerde kullanılmamasının ana nedenlerinden biridir. Motosikletler esnek, çevik ve bir yerden diğerine sürülmesi kolay olmalıdır. Hantal ve daha güvenli bir sürüş seçeneği istiyorsanız, insanlar doğrudan bir araba seçecektir.

 

Ve dizel motorları dahil etmek, Motosikletleri tam olarak böyle yapardı. Hem büyük hem ağır.

Süspansiyon, çerçeve, soğutma sistemi vb. gibi pek çok bileşen zaten var.

Hadi bir şekilde motosikleti hantal ve karmaşık hale getirme pahasına yükselttiniz.

 

Bununla birlikte, bir motosiklette benzinli motorlar yerine dizel motorların kullanılması, dizel motorların benzinli motorlara göre sağladığı avantajlara kıyasla ağırlık, boyut ve karmaşıklıktan ödün vermeyecektir.

 

Bu yüzden motosikletlerde dizel motorları kullanmak çok mantıklı değil, çünkü bisikletleri ağır ve hantal hale getiriyor.

 

Dizel motorlar Genel Motosiklet maliyetini artıracak

 

 

Ve dizel motorların motosikletlerde kullanılmamasının son nedeni, dizel motorların dahil edilmesinin motosikletin toplam maliyetini artıracağıdır.

Daha önceki bölümlerde tartışıldığı gibi, dizel motorlar çok daha karmaşıktır, daha büyüktür ve benzinli motorlardan daha fazla malzeme kullanır. Sonuç olarak, dizel motorlar, benzinli motor muadillerine kıyasla daha pahalıdır.

Buna göre, motosiklette dizel motorlar kullanılıyorsa, motosikletin üretim maliyeti otomatik olarak artacaktır.

Bu nedenle, motosikleti satın alan müşteri için bile, benzinli motorlar yerine dizel motorlar kullanılıyorsa fiyat daha yüksek olacaktır. Ve fiyat artışı da performansta yeterli karşılık  olmadan olacaktır. Dizel motorların kullanılması, motosikletlerin maliyetini gereksiz yere artıracaktır.

Dizel motosiklet örnekleri

 

Kawasaki’nin 1990-2003 lü yıllar arasında ordu amaçlı ürettiği dizel motosikletler mevcut. (klr650)

 

325cc dizel royal enfield modeli

https://news.maxabout.com/bike-restoration/royal-enfield-bullet-diesel-325/

 

Keyifli Sürüşler

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir